Fanpage với 143K lượt thích.Lượt tiếp cận khoảng 8.000.000 người.Tương tác trung bình khoảng 500 đến 10.000 một bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *