Fanpage với 5.5K lượt thích.Lượt tiếp cận khoảng 120.000 người.Tương tác trung bình khoảng 100 đến 3.000 một bài viết